Ce este conductivitatea termică ? (λ)


 Definitie: Conductivitatea termică este mărimea fizică prin care se caracterizează capacitatea unui material de a transmite căldura (prin conducție termică) atunci când este supus unei diferențe de temperatură.


Coeficientul de conductivitate termică (sau conductibilitate termică) λ, este egal cu cantitatea de caldură ce trece timp de 1 oră printr-un material cu grosimea de 1 m, cu suprafaţa de 1 mp şi la o diferenţă de temperatură pe cele două feţe ale sale de 1 grad Celsius. Se exprimă în W/mK.


Cu cât λ este mai mare, cu atât materialul lasă mai multă căldură să treacă prin el iar, cu cât λ este mai mic cu atât materialul lasă mai puţină căldură să treacă prin el. De aceea este important ca materialele pe care le folosim, să aibă un λ cât mai mic.


De reţinut că un material este considerat:


Izolant - dacă λ este sub 0,065 W/mK

Slab izolant - dacă λ este cuprins între 0,065 şi 0,090 W/mK

Nu este considerat un material izolant dacă λ este mai mare de 0,090 W/mK